Kort og planer for det åbne land

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulet Vej- og trafikteknik eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have grundlæggende kendskab til lovgivningen og det system, som den fysiske planlægning betjener sig af i Danmark, navnlig med tanke på det åbne land
 • Skal have viden om interessekonflikter, navnlig i relation til anlægsprojekter, udnyttelse af naturressourcer og naturbeskyttelse
 • Skal have viden om VVM-processen ved anlægsarbejder
 • Skal have viden om proceduren for arealerhvervelse ved infrastrukturanlæg
 • Skal have viden om kortdata og dataleverance i forbindelse med et anlægsprojekt
 • Skal have viden om anvendelse af digitale kort, herunder klassifikation, datakvalitet og metadata, kildematerialer og om opbygning af kort med hensyn til generalisering
 • Skal have viden om de koordinatsystemer, der anvendes i Danmark
 • Skal have viden om geografiske informationssystemer til bearbejdning og formidling af geodata med henblik på analyser og præsentation  
 • Skal have viden om vektordata og rasterdata generelt og i relation til databehandling i GIS.

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne anvende GNSS med RTK til opmåling i marken
 • Skal kunne redegøre for positionering og opmåling ved brug af GNSS
 • Skal kunne opbygge en digital terrænmodel
 • Skal kunne anvende GIS til at foretage grundlæggende areal-, linje- og punktbaserede analyser

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne foretage simple netværksanalyser
 • Skal kunne anvende softwarefunktioner til at georeferere tabeldata med kort
 • Skal kunne anvende GIS til at præsentere data indenfor vej- eller miljøingeniørfaglige temaer
 • Skal kunne anvende relevante GIS-elementer i forbindelse med geografisk refererede data, tematiske kort og koordinatsystemer.

Undervisningsform

Forelæsninger, eventuelt suppleret med workshops, præsentationsseminarer og opmåling i marken m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKort og planer for det åbne land
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Portfolieeksamen. Deltagelse og evt. aflevering af opgaver skal samlet ske ved mindst 80% af undervisningsgangene.

Reeksamen gennemføres som skriftlig eller mundtlig eksamen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaps and Plans for Rural Areas
ModulkodeB-VM-B5-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet