Anvendt harmonisk analyse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • kender til ortogonale funktioner
 • kender til Fourier rækker og deres konvergens, herunder Gibbs fænomen
 • kender til Fourier integraler og foldninger, herunder kort-tids Fourier transformen og spektrogrammer
 • kender til diskrete signaler og analyse af sådanne vha. harmonisk analyse
 • kender til filterteori
 • kender til numeriske metoder indenfor harmonisk analyse
 • kender til Shannons sampling sætning
 • har viden om anvendelse af harmonisk analyse indenfor de tekniske videnskaber

Færdigheder

 • kan udregne Fourier rækker for specifikke simple funktioner
 • kan udføre en filtrering af et konkret signal og fortolke spektrogrammer
 • kan anvende harmonisk analyse på velafgrænsede problemer indenfor ingeniørvidenskaberne

Kompetencer

 • skal kunne vurdere anvendelsesmuligheder for harmonisk analyse indenfor de tekniske videnskaber
 • skal kunne tilegne sig supplerende viden og færdigheder inden for kursets emneområde

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 137,5 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt harmonisk analyse
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis kurset følges i en kandidatstudieordning, skal den studerende opfylde ekstra kompetencemål.

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Harmonic Analysis
ModulkodeB-MTK4-AHA
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet