Simulering af teknologiske systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • skal have viden om enkelte simple modeller baseret på calculus som benyttes til beskrivelse af teknologiske problemer
  • skal have kendskab til emner og begreber inden for calculus, der er relevante ved løsning af udvalgte grundlæggende teknologiske problemer
  • skal have kendskab til basal simuleringsteknik

Færdigheder

  • skal kunne kommunikere de relevante matematiske teorier og deres anvendelse på teknologiske problemstillinger. Denne kommunikation skal både i skrift og tale kunne ske med korrekt anvendelse af matematiske begreber og symboler og stringente ræsonnementer

Kompetencer

  • skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med begreber inden for calculus
  • evner ud fra givne forudsætninger mundtligt og skriftligt at kunne give en korrekt og præcis matematisk fremstilling
  • kan formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
  • skal kunne anvende begreber og værktøjer til problembaseret projektledelse og reflektere den problembaserede læring for gruppen i en skriftlig procesanalyse for hhv. P0- og P1-forløbet

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning. Projektarbejdet dokumenteres i en P1-projektrapport. Den studerende skal deltage i P1- erfaringsopsamling, udarbejde en P1-procesanalyse inkluderende forhold omkring samarbejde, teamånd, motivation og konflikthåndtering og deltage i fremlæggelsesseminar forud for eksamen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSimulering af teknologiske systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSimulation of Technical Systems
ModulkodeB-MTK1-P1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (matematik-teknologi)
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet