Projektledelse og økonomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om økonomiske vilkår for maskinbranchen
 • Skal have viden om budgettering, bogføring og budgetanalyse
 • Skal have viden om drifts-, og investerings- og finansieringsmæssige kalkuler
 • Skal have viden om generelle projektledelsesmodeller og entreprenørskab
 • Skal have viden om grundlæggende projektplanlægningsværktøjer såsom tids- og ressourceplaner
 • Skal have viden om generelle organisations- ,motivations-, kommunikations- og entreprenørskabsteorier

Færdigheder

 • Skal kunne anvende sædvanlige metoder til kalkulation af omkostninger i produktionsvirksomheder
 • Skal kunne anvende sædvanlige metoder til vurdering af investerings fordelagtighed samt til finansieringen af disse aktiviteter
 • Skal kunne forklare almindelige hændelsers bogmæssige posteringer
 • Skal kunne analysere regnskaber og på grundlag heraf vurdere den økonomiske situation
 • Skal kunne argumentere for sædvanlige modeller for motivation, kommunikation og ledelse og anvende modellerne på mindre komplekse cases
 • Skal kunne forklare traditionelle modeller for organisering af maskinprojekter samt mere moderne samarbejdsformer i sådanne projekter
 • Skal kunne udforme relevante tids- og ressourceplaner ud fra principperne bag lean construction
 • Skal kunne vurdere konkrete cases med henblik på deres anvendelse af konkretet arbejdsmiljømæssige redskaber.

Kompetencer

 • Skal kunne redegøre for projektaktiviteters indvirkning på de økonomiske posteringer samt de styringsmæssige opgaver i projektledelsen
 • Skal kunne redegøre for det økonomiske og ledelsesmæssige rationale i at arbejde aktivt med arbejdsmiljø.

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektledelse og økonomi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Management and Economics
ModulkodeB-MT-D6-15
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet