Procesregulering og instrumentering

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne "Matematisk modellering og numeriske metoder" samt "Varmetransmission og strømningsmekanik".

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal have viden om PI - diagrammer
 • Skal have viden om modellering af fysiske systemer, bestemmelse af arbejdspunkter og linearisering
 • Skal have forståelse for et systems dynamiske og stationære opførsel, herunder indflydelsen af systemets type og orden, samt poler og nulpunkter og deres indflydelse på systemets respons
 • Skal have forståelse for analyse vha. rodkurver og viden om regulatordesign vha. rodkurver
 • Skal have forståelse for et systems frekvensrespons (åben-sløjfe og lukket-sløjfe)
 • Skal have forståelse for relativ stabilitet
 • Skal have forståelse for design vha. frekvensresponsteknikker
 • Skal have viden om analog implementering af regulatorer
 • Skal have viden om måleteknik og dataopsamling vha en PC
 • Skal have viden om software til opbygning/udvikling af programmer til dataopsamling og regulering
 • Skal have viden om målekædens opbygning og virkemåde (dvs sensor, signal behandling og indikator)
 • Skal have viden om klassiske sensorers virkemåde (tryk, temperatur, position, hastighed, acceleration, flow)
 • Skal have viden om sampling, forskellige opkoblinger og målestøj

   

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne optegne blokdiagrammer på baggrund af PI - diagrammer
 • Skal kunne modellere og analysere grundlæggende dynamiske systemer, herunder elektriske, mekaniske og termiske systemer, samt analogierne imellem disse
 • Skal kunne opstille modeller af dynamiske systemer i form af overføringsfunktioner
 • Skal kunne anvende reguleringsteorien til at specificere performancekriterier
 • Skal kunne analysere et systems respons og stabilitet vha. de klassiske metoder
 • Skal kunne udvælge passende regulatorer og forudsige/vurdere deres indflydelse
 • Skal kunne anvende standard programmel til dataopsamling, styring og regulering
 • Skal kunne opkoble og foretage målinger med klassiske sensorer til tryk, temperatur, position, hastighed, acceleration, flow
 • Skal inden for det tilgængelige udstyr kunne vurdere den bedst egnede målekæde til et givet forsøg samt kvaliteten af de fremkomne data
 • Skal kunne formidle problemstillingen, den anvendte løsningsmetode samt fortolke resultatet heraf

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne anvende fagområdet i tværfagligt samarbejde med andre fagområder

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. §17 i bachelorstudieordningen og §18 i diplomingeniørstudieordningen. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProcesregulering og instrumentering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProcess Control and Instrumentation
ModulkodeB-MT-D6-12
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet