Materialeteknologi og konstruktionsudformning

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne på 3. semester samt Fremstillingsteknologi og optimering (sidstnævnte følges sideløbende).

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet:

 • Har tilegnet sig viden om, hvordan et forholdsvist simpelt elektro-mekanisk produkt virker
 • Har tilegnet sig viden om de fremstillingsprocesser, der har været anvendt til fremstilling af det elektro-mekaniske produkt, der er genstand for produktanalysen
 • Skal have viden om metoder til analyse og undersøgelse/bestemmelse af konstruktionsmaterialer
 • Skal have viden om udvalgte materialer såsom plast, komposit, stål og aluminium
 • Skal have viden om svejseprocesser i stål og aluminium
 • Skal have viden om samlingsmetoder i plast- og kompositmaterialer
 • Skal kunne redegøre for betydningen af et materialevalg i forhold til et produkts fremstilling og det færdige produkts mekaniske egenskaber
 • Skal have viden om konstruktionsudformningens og svejseteknologiens indflydelse på en svejst samlings kvalitet

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:

 • Kan bearbejde den valgte tekniske problemstilling med inddragelse af relevante sammenhænge og/eller perspektiver
 • Kan foretage systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og –formulering
 • Skal kunne konstruere et svejst produkt eller produktdel i stål eller aluminium
 • Skal kunne anvise svejseprocedurer til fremstilling af svejste produkter
 • Skal kunne udføre materialeundersøgelser særligt trækprøver og hårdhedsmålinger
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne redegøre for, hvordan smeltede metaller flyder og størkner
 • Skal kunne forklare den videnskabelige metode og tilgang, der anvendes i projektet, samt fordele og ulemper - også i forhold til alternative metoder / tilgange

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne vælge, beskrive og anvende relevante tekniske modeller, teorier og metoder til analyse og bearbejdning af den valgte problemstilling
 • Skal kunne planlægge og styre et projektarbejde
 • Skal kunne analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet med henblik på at identificere stærke og svage sider
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Kan gennemføre en metodisk og konsekvent faglig vurdering af de opnåede resultater og disses pålidelighed og gyldighed
 • Kan foretage en kritisk vurdering af relevansen af den indhentede viden i forhold til projektarbejdet, herunder vurdere de valgte modeller, teorier og/eller metodernes egnethed
 • Skal have opnået en forståelse af den metodiske og videnskabsrelaterede tilgang til håndtering af projektets problemet samt fordele og ulemper forbundet hermed.

 

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 6 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMaterialeteknologi og konstruktionsudformning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaterial Technology and Engineering Design
ModulkodeB-MT-D4-7
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet