Produktudvikling og -modning

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne på 3. semester og Fremstillingsteknologi og optimering (sidstnævnte følges sideløbende).

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet:

 • Har tilegnet sig viden om, hvordan et forholdsvist simpelt elektro-mekanisk produkt virker
 • Har tilegnet sig viden om de fremstillingsprocesser, der har været anvendt til fremstilling af det elektro-mekaniske produkt, der er genstand for produktanalysen
 • Skal kunne forstå sammenhængen mellem tolerancer og produktets funktion samt design.
 • Skal have viden om metoder til analyse og undersøgelse/bestemmelse af materialer
 • Skal have viden om plast-, kompositmaterialer, stål og aluminium
 • Skal have viden om nedbrydning i plast- og kompositmaterialer
 • Skal kunne redegøre for betydningen af et materialevalg i forhold til et produkts fremstilling og det færdige produkts mekaniske egenskaber

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:

 • Kan gennemføre en metodisk og konsekvent faglig vurdering af de opnåede resultater og disses pålidelighed og gyldighed
 • Kan bearbejde den valgte tekniske problemstilling med inddragelse af relevante sammenhænge og/eller perspektiver
 • Skal kunne konstruere et værktøj til fremstilling af et produkt eller produktdel i plast eller komposit
 • Skal kunne forklare den videnskabelige metode og tilgang, der anvendes i projektet, samt fordele og ulemper - også i forhold til alternative metoder / tilgange

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne vælge, beskrive og anvende relevante tekniske modeller, teorier og metoder til analyse og bearbejdning af den valgte problemstilling
 • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser på en klar og struktureret, sammenhængende og præcis måde
 • Skal kunne planlægge og styre et projektarbejde
 • Skal kunne analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet med henblik på at identificere stærke og svage sider
 • Skal kunne identificere et materiale ud fra fremstillingsteknologi, funktion, tolerancekrav, udformning/design og økonomi
 • Skal kunne varetage fremstillingen af et værktøj vha. metoder til projektstyring herunder tidsplan
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Kan foretage en kritisk vurdering af relevansen af den indhentede viden i forhold til projektarbejdet, herunder vurdere de valgte modeller, teorier og/eller metodernes egnethed
 • Kan foretage systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og –formulering
 • Skal have opnået en forståelse af den metodiske og videnskabsrelaterede tilgang til håndtering af projektets problemet samt fordele og ulemper forbundet hermed.

 

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 6 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProduktudvikling og -modning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProduct Development
ModulkodeB-MT-D4-6
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet