Maskinkonstruktion og automation

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Grundlæggende maskinkonstruktion.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal have viden om dimensionering af konstruktionsdele mod fågangsbelastninger og mod mangegangsbelastninger
 • Skal have viden om fremskaffelse af nødvendige materialedata som grundlag for dimensionering
 • Skal have viden om fastsættelse af lasttilfælde og relevante sikkerhedsfaktorer
 • Skal have viden om spændingskoncentrationer og deres betydning
 • Skal have viden om, hvordan man tager hensyn til fleraksede spændingstilstande
 • Skal have viden om klassiske maskinelementer (f.eks. lejer, aksler og aksel/navforbindelser, skruer og forspændte skrueforbindelser)
 • Skal have viden om elementær anvendelse af normer i forbindelse med dimensionering af lastbærende stålkonstruktioner
 • Skal have viden om mekaniske udvekslingssystemer
 • Skal have viden om elektriske motorers virkemåde
 • Skal have viden om hydrauliske pumper og motorers virkemåde
 • Skal have viden om elektromagnetiske systemers virkemåde
 • Skal have viden om metoder til styring og regulering af maskinsystemer

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne anvende modulets* begreber, teorier og metoder kombineret med elementær klassisk faststofmekanik til analyse og hensigtsmæssig udformning af klassiske maskinelementer og svejste konstruktionsdele
 • Skal kunne udforme og dimensionere et sammensat maskinsystem
 • Skal kunne bestemme effektbehovet for et hydraulisk system
 • Skal kunne bestemme effektbehovet for et elektromekanisk system
 • Skal kunne vurdere virkningsgrader

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdsmæssige sammenhænge vedrørende dimensionering af klassiske maskinelementer
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang vedrørende dimensionering af klassiske maskinelementer
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og, i tilknytning til professionen, udvikle egen viden og færdigheder vedrørende dimensionering af klassiske maskinelementer

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. kapitel 3.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMaskinkonstruktion og automation
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMachine Design and Automation
ModulkodeB-MT-D3-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet