Teknisk rapportskrivning - virkelighed og modeller inden for maskinteknik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal have kendskab til enkelte elementære begreber inden for den relevante projektvinkel/faglighed
 • Skal have et grundlæggende kendskab til arbejdsprocesserne i et projektarbejde, videnstilegnelse og samarbejde med vejleder
 • Skal kunne definere og forstå de i projektarbejdet anvendte begreber inden for maskinteknik samt have en grundlæggende forståelse for de anvendte metoder, teorier og/eller modeller indenfor fagområdet maskinteknik.

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne definere projektarbejdets mål og en strategi for problembearbejdning og kunne analysere og drage konklusioner under inddragelse af relevante sammenhænge
 • Skal kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling
 • Skal kunne foretage en vurdering af relevansen af den i forbindelse med projektarbejdet indhentede information
 • Skal kunne inddrage og beskrive relevante begreber, modeller, teorier og metoder inden for maskinteknik anvendt til analyse af den valgte problemstilling
 • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater på en struktureret og forståelig måde såvel skriftligt, grafisk og mundtligt
 • Skal kunne analysere egen læringsproces
 • Skal kunne anvende en metode til organisering af projektarbejdet.

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal kunne anvende projektarbejde som studieform
 • Skal kunne reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet og problembearbejdningen
 • Skal kunne anvende de i projektarbejdet benyttede metoder/teorier inden for fagligheden maskinteknik i forbindelse med analyse af en problemstilling af lignende faglig karakter
 • Skal kunne reflektere over måder at formidle information til andre (skriftligt, mundtligt og grafisk).

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning.

De studerende  vælger selv et tema ud fra et projektkatalog, indenfor hvilket projektgruppen vælger en eller flere vinkler for problembearbejdning. Hvert tema dækker bredt de fagligheder, der indgår i det videre studieforløb inden for maskinteknik.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknisk rapportskrivning - virkelighed og modeller inden for maskinteknik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnical Project Writing - Reality and Models in Mechanical Engineering
ModulkodeB-MT-D1-15
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet