Optimering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • har viden om forskellige optimeringsmetoder og teknikker
 • har viden om grundlæggende optimering med og uden bibetingelser, herunder fx ekstrema, saddelpunkter, Lagrangefunktionen, Lagrangemultiplikatorer
 • har viden om lineære søgemetoder
 • har viden om beregning af afledede: Finite-Difference metoden, algoritmisk differentiation
 • har viden om optimering uden brug af afledede
 • har viden om problemer inden for mindste kvadraters metode
 • har viden om anvendelser inden for økonomi, finansiering, statistik, ingeniørvidenskab eller naturvidenskab

Færdigheder

 • være i stand til at udnytte almindelige og kendte resultater ved løsningen af konkrete optimeringsproblemer
 • være i stand til at formulere og løse numeriske optimeringsproblemer
 • være i stand til at vælge passende metoder og algoritmer givet et konkret optimeringsproblem

Kompetencer

 • være i stand til at håndtere problemer, der knytter sig til optimering (specielt i forbindelse med anvendelser), herunder relevante optimeringsresultater fra kurset eller litteraturen
 • være i stand til at diskutere styrker og svagheder ved numeriske optimeringsalgoritmer i relation til anvendelser inden for økonomi, finansiering, statistik, ingeniørvidenskab eller naturvidenskab
 • kan perspektivere optimering i forhold til egen faglighed”

KOMPETENCEMÅL GÆLDENDE FOR STUDERENDE DER LÆSER PÅ KANDIDATNIVEAU, MEN FØLGER UNDERVISNING PÅ BACHELORNIVEAU:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOptimering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOptimisation
ModulkodeB-MAT5-OPTI
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormF

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i matematik
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet