Den integrerede design-ingeniør II: Matematik, rumlige strukturer og parametrisk design

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende skal opnå et indblik i matematiske begreber, metoder og algoritmer og deres anvendelse i modellering og parametrisk variation af to og tredimensionelle strukturer samt deres implementering i designprocessen ved hjælp af parametriske designværktøjer.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal have viden om modellering af flader som grafer af funktioner af to variable samt af rumlige strukturer ved hjælp af parameterfremstillinger; samt om fladerepræsentation ved parametriske designværktøjer
  • Skal kende til optimeringsmetoder for funktioner af flere variable
  • Skal kende forskellige krumningsbegreber på flader og deres betydning i en designmæssig sammenhæng
  • Skal have grundlæggende viden om anvendelse af matematiske funktioner og begreber i digitale værktøjer til modellering af komplekse flader og rumlige strukturer

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal kunne beregne og interpretere partielle afledede, gradienter og retningsafledede for simple funktioner af flere variable
  • Skal kunne bestemme maksima og minima for simple funktioner af flere variable
  • Skal kunne konstruere, analysere og variere komplekse parametriske flader og rumlige strukturer ud fra givne specifikationer i digitale værktøjer og ræsonnere over deres egenskaber ved hjælp af matematiske begreber og beregninger
  • Skal kunne beskrive geometriske relationer og håndtere ændringer af dem parametrisk
  • Skal kunne håndtere, organisere og operere på store datasæt til styring af datastrukturer, der anvendes i parametrisk software

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal kunne relatere og anvende viden og færdigheder vedrørende parametriske flader og rumlige strukturer samt deres egenskaber i designmæssige sammenhæng ved anvendelse af parametriske designværktøjer

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDen integrerede design-ingeniør II: Matematik, rumlige strukturer og parametrisk design
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntegrated Design-Engineering II: Mathematics, Spatial Structures and Parametric Design
ModulkodeB-MAT3-MRP2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet