Optimering

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i projektmodulerne P0 og P1.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

• viden om grundlæggende begreber inden for optimering

• viden om udvalgte konkrete resultater og/eller algoritmer inden for fagområdet

• viden om modeller for konkrete problemstillinger

Færdigheder

  • kan kommunikere skriftligt og mundtligt om abstrakte definitioner samt resultater og/eller algoritmer vha. de relevante matematiske begreber og den relevante matematiske notation
  • kan kommunikere stringente ræsonnementer for resultater og/eller algoritmer
  • kan anvende resultater og/eller algoritmer på konkrete problemstillinger
  • kan foretage en kritisk vurdering af relevansen af den indhentede viden i forhold til projektarbejdet, herunder vurdere de valgte modeller, teorier og/eller metoders egnethed

Kompetencer

  • kan ud fra givne forudsætninger ræsonnere og argumentere med matematiske begreber
  • skal yderligere udvikle og styrke sin evne til mundtligt og skriftligt at kunne give en korrekt og præcis matematisk fremstilling
  • kan organisere gruppesamarbejde og samarbejde med vejledere samt varetage planlægning, gennemførsel og styring af et projekt under hensyntagen til tidligere erfaringer

Undervisningsform

Afvikles som projektorienteret arbejde i grupper. Projektarbejdet dokumenteres i en P2-projektrapport, udarbejdelse af en P2-procesanalyse samt deltagelse i et fremlæggelsesseminar.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers arbejdsindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOptimering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOptimisation
ModulkodeB-MAT2-P2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i matematik
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet