Matematik til multimedie-applikationer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At give den studerende en introduktion til de matematiske begreber og værktøjer der er væsentlige i forhold til at arbejde med udvikling af medieteknologiske produkter.

Læringsmål

Viden

Studerende, som gennemfører modulet, vil opnå:

 • Forståelse af trigonometriske funktioner
 • Forståelse af logaritmiske og eksponentielle funktioner
 • Forståelse af differentiering og integration af funktioner af en variabel, inklusiv numeriske metoder
 • Forståelse af vektorer og grundlæggende vektoroperationer, prikprodukt og krydsprodukt
 • Forståelse af grundlæggende geometri i 2 og 3 dimensioner: punkter, afstande, linier, planer, kugler og deres skæringer
 • Forståelse af parametriske kurver: position, hastighed og acceleration
 • Forståelse af matricer, grundlæggende matrix-operationer og lineære transformationer
 • Forståelse af lineære ligningssystemer
 • Forståelse af matrixinvertering
 • Forståelse af relevansen og anvendelsen af matematiske modeller til forståelse og analyse af systemer og fænomener

Færdigheder

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Anvende grundlæggende algebraiske beregninger
 • Anvende trigonometriske, logaritmiske og eksponentielle funktioner
 • Anvende differentiation på funktioner af en variabel
 • Anvende integrering på funktioner af en variabel
 • Anvende vektorer, vektoroperationer, matricer og matrixoperationer til beregninger
 • Anvende ligninger for linjer, kugler og planer til at beregne skæringer og finde afstande
 • Anvende differentiering og integrering på vektorfunktioner
 • Anvende metoder til at bestemme om lineære ligningssystemer har løsninger og finde disse
 • Anvende metoder til at bestemme om en lille kvadratisk matrice kan inverteres og bestemme dens inverse

Kompetencer

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Anvende grundlæggende matematiske redskaber i særdeleshed lineær algebra til at modellere og analysere systemer og fænomener i forbindelse med udviklingen af medieteknologiske produkter

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatematik til multimedie-applikationer
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Der henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMathematics for Multimedia Applications
ModulkodeB-MAT2-MMMA
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet