Diskret matematik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

• viden om grundlæggende begreber inden for diskret matematik

• viden om udvalgte konkrete resultater og/eller algoritmer inden for fagområdet

• viden om modeller for konkrete diskrete problemstillinger vha. eksempelvis grafer

Færdigheder

• kan kommunikere skriftligt og mundtligt om abstrakte definitioner samt resultater og/eller algoritmer vha. de relevante matematiske begreber og den relevante matematiske notation

• kan kommunikere stringente ræsonnementer for resultater og/eller algoritmer

Kompetencer

• kan ræsonnere og argumentere med matematiske begreber

• skal udvikle og styrke sin evne til mundtligt og skriftligt at give en korrekt og præcis matematisk fremstilling

• kan formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport

• skal kunne anvende begreber og værktøjer til problembaseret projektledelse og reflektere den problembaserede læring for gruppen i en skriftlig procesanalyse for hhv. P0- og P1-forløbet

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning. Projektarbejdet dokumenteres i en P1-projektrapport. Den studerende skal deltage i P1- erfaringsopsamling, udarbejde en P1-procesanalyse inkluderende forhold omkring samarbejde, teamånd, motivation og konflikthåndtering og deltage i fremlæggelsesseminar forud for eksamen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiskret matematik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDiscrete Mathematics
ModulkodeB-MAT1-P1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i matematik
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet