Den integrerede design-ingeniør I: Matematik, geometriske strukturer og parametrisk design

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursusmodulet har til formål at give den studerende et indblik i fundamentale matematiske begreber, metoder og algoritmer, der er nødvendige for forståelse og brug af digitale værktøjer til 2D- og 3D-modellering i en arkitektur og design-ingeniørmæssig sammenhæng. I relation hertil er det kursets formål grundlæggende at introducere den studerende til computational thinking og parametrisk design.

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om metoder til bestemmelse af løsninger for et lineært ligningssystem ved hjælp af matrixalgoritmer.

 • Skal have viden om lineære transformationer, deres beskrivelse ved matricer og geometriske fortolkninger.

 • Skal have viden om parametriske kurver.

 • Skal have viden om matematiske begrebers brug i en designmæssig sammenhæng, herunder kontinuitet og krumning.

 • Skal have grundlæggende viden om anvendelse af matematiske funktioner og begreber i elementær brug af digitale værktøjer til 2D- og 3D-modellering, herunder kendskab til computational thinking og parametrisk design.

Færdigheder

 • Skal kunne gennemføre reduktion af matricer til echelonform med henblik på løsning af lineære ligningssystemer.

 • Skal kunne gennemføre elementære beregninger med vektorer og matricer, herunder multiplikation og inversion.

 • Skal kunne bringe viden om lineære ligningssystemer og deres løsninger, samt elementære beregninger med vektorer og matricer i anvendelse i designmæssige problemstillinger; herunder elementær parametrisk variation.

 • Skal være i stand til at implementere og afprøve algoritmer til beskrivelse af parametriske kurver i en designmæssig sammenhæng.

 • Skal have grundlæggende forståelse for computational thinking, programmeringsprincipper og kunne organisere og evaluere relevante datastrukturer i digitale værktøjer.

Kompetencer

 • Skal kunne relatere og anvende viden og færdigheder vedrørende lineære ligningssystemer, vektorer og matricer samt simple parametriske kurver i designmæssige sammenhænge ved anvendelse af basal computational thinking og digitale værktøjer til 2D- og 3D- modellering.

Undervisningsform

Der henvises til § 17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDen integrerede design-ingeniør I: Matematik, geometriske strukturer og parametrisk design
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Der henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntegrated Design-Engineering I: Mathematics, Geometric Structures and Parametric Design
ModulkodeB-MAT1-MGP1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet