Institutionel innovation og entreprenørskab

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på 1. og 2. semester på kandidatuddannelsen ’Ledelse og informatik i byggeriet’.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold:

Med udgangspunkt i en forståelse af forandringsprogrammer og udviklingsdynamikker i et historisk perspektiv, arbejdes der på kurset ”Institutionel innovation” med en institutionel og transitionsteoretisk forståelse for konkrete betingelser for forandring af og teknologisk innovation i byggeriet.

Til dette formål præsenteres teorier og cases som sætter de studerende i stand til at forstå og reflektere over, hvordan det tekniske og juridiske regelkompleks, der udgør de institutionelle rammer for byggeriets organisering, strukturerer handlingsrum for innovation i praksis, herunder:

 • Institutionel teori
 • Transitionsteori
 • Institutionel entreprenørskab
 • Strategisk niche management
 • Innovation

De studerende skal tilegne sig kompetencer til at vurdere sociale, tekniske og strukturelle muligheder og barrierer for udvikling, og være i stand til at kunne relatere disse forskellige elementer i et samlet socio-teknisk hele. Standarder og klassifikationssystemer er en integreret del af al teknologi ved at de fungerer som spilleregler for forskellige markeder, hvor de er en del af reguleringen af produkter og processer. De studerende skal derfor forstå standardiseringsprocesser og betydningen af standarder som del af forandringsprogrammer. Der lægges især vægt på, at de studerende kan redegøre for implikationerne af de foreslåede løsningsmodeller i et sektorielt perspektiv.

Formål:

Det er kursets mål at give de studerende teorier om og kompetencer til at formulere og vurdere innovations- og udviklingsprocesser i en systemisk sammenhæng, herunder kritisk at kunne forholde sig til systemiske problemstillinger i forbindelse med implementering af teknologisk innovation i byggeriet.

Begrundelse:

Innovation indbefatter udviklingen af en ny ide og dens realisering i praksis, hvad enten der er tale om processer, produkter eller serviceydelser. Innovationsteorien er et bredt felt, der omfatter og skelner mellem mange forskellige forståelser for, hvad der konstituerer en innovation og hvordan en innovationsproces forløber. I kursuset anlægges et institutionelt og transitionsteoretisk perspektiv på innovation og innovationsprocesser i byggeriet, der i særdeleshed betoner betydningen af den socio-tekniske kontekst for teknologi-implementering og innovation i byggeriet.  For at implementere nye teknologiske tiltag og kunne handle som leder indenfor byggeriet, er det således af afgørende betydning at have viden om:

 • Hvordan politiske styringsredskaber møder byggeprocessernes tekniske logikker og branchens teknologiske viden og organisation, og 
 • Hvordan effekterne af de specifikke tiltag og programmer produceres i disse møder

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om institutionel teori og transitionsteori 
 • Skal have viden om forskellige innovationsprocesser og forløb
 • Skal have viden om standarder og standardisering 

Færdigheder

 • Skal kunne analysere sociale, tekniske og strukturelle muligheder og barrierer for udvikling
 • Skal kunne beskrive og analysere byggeriet som et socio-teknisk regime

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere effekter af institutioner i praksis
 • Skal kunne foreslå forbedringer i design og gennemførelse af innovationsprocesser
 • Skal kunne vurdere nødvendige institutionelle interventioner i forhold til succesfuld implementering af en given innovation.

Undervisningsform

Forelæsninger, klasseundervisning, cases og opgaver. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInstitutionel innovation og entreprenørskab
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInstitutional Innovation and Entrepreneurship
ModulkodeB-LIB-K3-17
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.tech. i ledelse og informatik i byggeriet
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet