Analyse og måling af indeklima

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Lineær algebra, Grundlæggende mekanik og termodynamik, Calculus, Afløbsteknik og hydraulik, Hygrotermisk bygningsfysik og bygningers energiforbrug samt Partielle differentialligninger, sandsynlighedsregning og statistik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal have viden om funktionskrav, myndighedskrav og gældende normer vedr. dimensionering og måling af indeklima
 • Skal have grundlæggende kendskab til de faktorer, der har indflydelse på indeklimaet i bygninger og kunne vurdere de enkelte indeklimafaktorers betydning, herunder adaptiv komfort
 • Skal have kendskab til grundlæggende bygningsakustik
 • Skal have viden om indeklimaets indvirkning på produktivitet
 • Skal have viden om metoder og modeller til kombineret vurdering af indeklima og energi
 • Skal have viden om indeklima- og energirelateret måle- og kalibreringsteknik 

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal kunne gennemføre en klimateknisk analyse
 • Skulle kunne formulere funktionskrav til det teknisk skabte indeklima
 • Skal kunne vurdere indeklima ift. produktivitet og energiforbrug
 • Skal kunne gennemføre relevante målinger af indeklima og energiforbrug

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal kunne vurdere samspillet mellem komfortniveau og produktivitet
 • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende optimale valg af indeklimaniveau ift. bygningstype og brug
 • Skal kunne argumentere for valgte indeklimakrav over for byggeriets parter
 • Skal kunne vurdere og reflektere over måling af indeklima og energiforbrug herunder måleusikkerhed og målemetode

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse og måling af indeklima
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Eksamen afvikles enten særskilt eller i forbindelse med projekteksamen. Prøveform fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIndoor Environmental Analysis and Measurements
ModulkodeB-IE-D5-8
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet