Ventilationsteknik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Lineær algebra, Grundlæggende mekanik og termodynamik, Calculus, Afløbsteknik og hydraulik samt Hygrotermisk bygningsfysik og bygningers energiforbrug.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal have indsigt i terminologien for ventilationteknik
 • Skal kunne redegøre for komfortmæssige funktionskrav relateret til ventilation
 • Skal have viden om gældende normkrav og regler for komfort- og industriventilation
 • Skal have viden om naturlig og hybrid ventilation 
 • Skal kunne redegøre for principperne bag industriventilation
 • Skal kunne forstå teorien bag opblandings- og fortrængningsventilation
 • Skal have viden om design og indregulering af kanalsystemer
 • Skal have kendskab til valg af komponenter i ventilationsanlæggets centralaggregat
 • Skal have viden om støj i ventilationsanlæg
 • Skal kunne redegøre for generelle principper for styring og regulering af ventilationsanlæg
 • Skal have viden om ventilationsanlæggets energiforbrug fordelt på de energiforbrugende komponenter
 • Skal have viden om arbejdsprocessen bag en ventilationsentreprise, herunder aflevering og vedligeholdelse af anlæg

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal kunne foretage et begrundet valg af ventilationsprincip og -anlæg på baggrund af funktionskrav og relevante belastninger
 • Skal kunne bestykke og dimensionere et ventilationsanlæg på baggrund af fastsatte ydelseskrav
 • Skal kunne foretage en energimæssig konsekvensvurdering af anlægget fordelt på alle energiforbrugende komponenter
 • Skal kunne gennemføre en støjteknisk dimensionering af et ventilationsanlæg

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal kunne reflektere over valget af ventilationsteknisk løsning i forhold til alternativer og kombination af løsninger i relation til givne funktionskrav og belastninger
 • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende optimalt valg af ventilationsteknisk løsning i relation til udeklima, indeklima, brugere og bygningskonstruktion

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVentilationsteknik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Eksamen afvikles enten særskilt eller i forbindelse med projekteksamen. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBuilding Ventilation
ModulkodeB-IE-D5-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet