Varme-og køleteknik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Lineær algebra, Grundlæggende mekanik og termodynamik, Calculus, Afløbsteknik og hydraulik samt Hygrotermisk bygningsfysik og bygningers energiforbrug.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om funktionskrav, myndighedskrav og gældende danske normer vedr. varme- og køleanlæg
 • Skal kunne forklare principper for anlægsudformning med tilhørende styring og regulering
 • Skal kunne forklare trykforhold i lukkede kredsløb
 • Skal have viden om regulering af varmeanlæg
 • Skal have viden om dimensionering af opvarmningssystem
 • Skal have viden om dimensionering af bygningskøling

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne opstille funktionskrav til varme- og køleanlæg
 • Skal kunne dimensionere varme- og køleanlæg ift. funktionskrav
 • Skal kunne gennemføre rørtabsberegning for lukkede kredsløb, herunder beregning af trykforhold og pumper 
 • Skal kunne beskrive regulering og styring af varme- og køleanlæg
 • Skal kunne indpasse de dimensionerede installationer i fht. bygningskonstruktioner

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne vurdere forskellige anlægsudformninger i forhold til en given bygning med hensyn til energiforbrug, fremtidssikring, vedligeholdelse og forsyningssikkerhed
 • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende optimale valg af anlægstyper
 • Skal kunne argumentere for valgte energibesparende tiltag over for byggeriets parter

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVarme-og køleteknik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Eksamen afvikles enten særskilt eller i forbindelse med projekteksamen. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHeating and Cooling Systems
ModulkodeB-IE-D5-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet