Energiproducerende og –omformende systemer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Lineær algebra, Grundlæggende mekanik og termodynamik, Calculus, Afløbsteknik og hydraulik, Hygrotermisk bygningsfysik og bygningers energiforbrug, Ventilationsteknik og Varme- og køleteknik eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om funktionskrav og bestemmelse af systemernes belastningsprofiler
 • Skal have viden om vedvarende energisystemer i byggeriet
 • Skal have viden om opbygning og virkemåde af solvarmesystemer og solceller
 • Skal have viden om kredsløbsprocesser og komponenter i varmepumpe- og kølesystemer
 • Skal kunne forstå samspillet mellem forskellige energireservoirtyper, varmepumpesystemer og typiske varme/køleanlæg i bygninger
 • Skal have viden om funktionskrav, myndighedskrav og gældende danske normer vedr. brugsvandsinstallationer og afløb
 • Skal have viden om dimensionering af varmt og koldt brugsvands­system
 • Skal have viden om dimensionering af afløbsinstallationer

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne opstille funktionskrav og ydelsesprofiler for systemerne
 • Skal kunne dimensionere brugsvands- og afløbsinstallationer ift. funktionskrav
 • Skal kunne anvende metoder til beregning af sol- og skyggeforhold
 • Skal kunne anvende metoder til dimensionering af solvarme og solceller samt varmepumpe- og kølesystemer

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne vurdere og reflektere over de enkelte energisystemers relevans ift. en specifik bygning og det forventede energiforbrug
 • Skal kunne indgå i dialog med byggeriets parter om valg af, herunder fordele og ulemper, ved forskellige typer af energisystemer

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEnergiproducerende og –omformende systemer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Eksamen afvikles enten særskilt eller i forbindelse med projekteksamen. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnergy Producing and Energy Converting Systems
ModulkodeB-IE-B6-9
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet