Styring og analyse af bygningers energisystemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om grundlæggende styrings- og reguleringsteori, overføringsfunktioner og nøjagtighed af regulering
 • Skal have viden om P-, PI-, og PID styring, samt tilbagekobling
 • Skal have viden om modeller for termiske systemer, såsom bygninger og ventilationsanlæg
 • Skal have viden om state space modellering og regulering
 • Skal have viden om dynamisk modellering og styring/regulering af VVS systemer

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne udføre analyse og simulering af driftsforhold for termiske systemer, såsom bygninger og ventilationsanlæg
 • Skal kunne opbygge en numerisk model af reguleringssystemet
 • Skal kunne designe og udføre regulering af VVS systemer
 • Skal kunne beskrive funktionskrav til styring og regulering af bygningen og dens tekniske systemer

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne udvælge og sammenligne forskellige styrings- og reguleringsdesign
 • Skal kunne forstå, evaluere på og reflektere over styring og regulering af bygningen og dens tekniske systemer

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStyring og analyse af bygningers energisystemer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Eksamen afvikles enten særskilt eller i forbindelse med projekteksamen. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelControl and Analysis of Building Energy Systems
ModulkodeB-IE-B6-10
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet