Ventilationsteknik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulet Hygrotermisk bygningsfysik og bygningers energiforbrug eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have indsigt i terminologien for ventilationteknik
 • Skal kunne redegøre for komfortmæssige funktionskrav relateret til ventilation
 • Skal have viden om gældende normkrav og regler for komfort- og industriventilation
 • Skal have viden om naturlig og hybrid ventilation 
 • Skal kunne redegøre for principperne bag industriventilation
 • Skal kunne forstå teorien bag opblandings- og fortrængningsventilation
 • Skal have viden om design og indregulering af kanalsystemer
 • Skal have kendskab til valg af komponenter i ventilationsanlæggets centralaggregat
 • Skal have viden om støj i ventilationsanlæg
 • Skal kunne redegøre for generelle principper for styring og regulering af ventilationsanlæg
 • Skal have viden om ventilationsanlæggets energiforbrug fordelt på de energiforbrugende komponenter
 • Skal have viden om arbejdsprocessen bag en ventilationsentreprise, herunder aflevering og vedligeholdelse af anlæg

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne foretage et begrundet valg af ventilationsprincip og -anlæg på baggrund af funktionskrav og relevante belastninger
 • Skal kunne bestykke og dimensionere et ventilationsanlæg på baggrund af fastsatte ydelseskrav
 • Skal kunne foretage en energimæssig konsekvensvurdering af anlægget fordelt på alle energiforbrugende komponenter
 • Skal kunne gennemføre en støjteknisk dimensionering af et ventilationsanlæg

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne reflektere over valget af ventilationsteknisk løsning i forhold til alternativer og kombination af løsninger i relation til givne funktionskrav og belastninger
 • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende optimalt valg af ventilationsteknisk løsning i relation til udeklima, indeklima, brugere og bygningskonstruktion

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVentilationsteknik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Eksamen afvikles enten særskilt eller i forbindelse med projekteksamen. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBuilding Ventilation
ModulkodeB-IE-B5-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet