Varme-og køleteknik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulet Hygrotermisk bygningsfysik og bygningers energiforbrug eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om funktionskrav, myndighedskrav og gældende danske normer vedr. varme- og køleanlæg
 • Skal kunne forklare principper for anlægsudformning med tilhørende styring og regulering
 • Skal kunne forklare trykforhold i lukkede kredsløb
 • Skal have viden om regulering af varmeanlæg
 • Skal have viden om dimensionering af opvarmningssystem
 • Skal have viden om dimensionering af bygningskøling

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne opstille funktionskrav til varme- og køleanlæg
 • Skal kunne dimensionere varme- og køleanlæg ift. funktionskrav
 • Skal kunne gennemføre rørtabsberegning for lukkede kredsløb, herunder beregning af trykforhold og pumper 
 • Skal kunne beskrive regulering og styring af varme- og køleanlæg
 • Skal kunne indpasse de dimensionerede installationer i fht. bygningskonstruktioner

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne vurdere forskellige anlægsudformninger i forhold til en given bygning med hensyn til energiforbrug, fremtidssikring, vedligeholdelse og forsyningssikkerhed
 • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende optimale valg af anlægstyper
 • Skal kunne argumentere for valgte energibesparende tiltag over for byggeriets parter

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVarme-og køleteknik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Eksamen afvikles enten særskilt eller i forbindelse med projekteksamen. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHeating and Cooling Systems
ModulkodeB-IE-B5-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet