Remote sensing

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, skal erhverve:

Læringsmål

Viden

 • Indsigt og forståelse for remote sensing som koncept og metode.
 • Indsigt og forståelse for specifikke remote sensing teknologiers muligheder og begrænsninger.
 • Kendskab til måleteknik og dataopsamlingsmetoder inden for remote sensing.

Færdigheder

 • Evne til at analysere et udvalg af remote sensing data med forskellige egenskaber, såsom droneoptagelser, geo- og vejrradar observationer samt satellit data o.l.
 • Kunne anvende GIS-software til bearbejdning af remote sensing data.
 • Kunne anvende billedbehandlings-software til opbygning af digitale terrænmodeller på baggrund af droneoptagelser.
 • Reflektere kritisk over størrelser og usikkerheder på resultater baseret på remote sensing.

Kompetencer

 • Vurdering og anvendelse af remote sensing inden for naturgeografiske problemstillinger.
 • Udføre rumlige analyser og fremstilling af tematiske kort i GIS med udgangspunkt i remote sensing.
 • Sammenholde resultaterne af remote sensing målinger og analyser med henblik på at give en naturgeografisk beskrivelse af en lokalitet.

KOMPETENCEMÅL GÆLDENDE FOR STUDERENDE DER LÆSER PÅ KANDIDATNIVEAU, MEN FØLGER UNDERVISNING PÅ BACHELORNIVEAU:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Forelæsning, workshops, opgaveløsning og underviserfeedback.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRemote sensing
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen gennemføres som skriftlig eller mundtlig eksamen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRemote Sensing
ModulkodeB-GEO-B6-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet