Demografi og udvikling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for udvikling af samfund og befolkning, herunder de grundlæggende drivkræfter og tendenser på tværs af forskellige skalaer.
 • Skal kunne identificere og analysere mønstre i udviklingsprocesser og tendenser på tværs af forskellige nationale og lokale områder, samt identificere og analysere befolkningsprocesser, dødelighed, fertilitet og migration og den resulterende befolkningsstruktur ift. aldersfordeling, urbanisering, sociologi og kultur.
 • Skal kunne redegøre for forskelle og ligheder i udviklingstendenser globalt og lokalt, herunder forskelle i befolkningsudvikling.
 • Skal kunne reflektere over udviklingsteoretiske teorier og begreber og forskellige tilgange til at forstå og analysere globalisering, samt deres videnskabsteoretiske og metodiske forankring.
 • Skal kunne reflektere over demografiske teorier og redegøre for, samt anvende demografiske datakilder og analysemetoder.
 • Skal kunne beskrive og identificere demografiske forhold på global, national og lokal skala med henblik på at kunne forstå og analysere befolkningsforhold i et givent område ud fra tilgængelige data.

Færdigheder

 • Skal kunne analysere udvikling og befolkningsprocesser, deres forudsætninger og konsekvenser, som sociale, økonomiske og politiske fænomener.
 • Skal kunne anvende teorier og metoder om udvikling og demografi til at analysere, evaluere og sammenligne tendenser og mønstre i udvikling og demografi.
 • Skal kunne reflektere over aktuelle tendenser i udvikling på forskellige skalaer, samt de demografiske tendenser og udviklingsmønstre.
 • Skal kunne arbejde med komplekse demografiske og udviklingsproblemstillinger i en konkret kontekst.

Kompetencer

 • Kan formidle viden om grundlæggende dynamikker og udviklingstendenser i såvel udviklings- som befolkningsdynamikker til såvel fagfolk som ikke-fagfolk.
 • Kan kritisk anvende tværdisciplinær viden fra forskellige felter til at forstå og analysere udvikling og befolkningsudvikling.  

KOMPETENCEMÅL GÆLDENDE FOR STUDERENDE DER LÆSER PÅ KANDIDATNIVEAU, MEN FØLGER UNDERVISNING PÅ BACHELORNIVEAU:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser, feltstudie og selvstudie.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDemografi og udvikling
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDemography and Development
ModulkodeB-GEO-B5-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet