Globaliseringens geografi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for globale strømme og rum, herunder de grundlæggende drivkræfter og tendenser på tværs af forskellige skalaer.
 • Skal kunne identificere og analysere mønstre i strømme og rum på lokale, nationale og internationale skalaer.
 • Skal kunne redegøre for forskelle og mønstre i globaliseringstendenser og –mønstre og komplekse samspil mellem strømme og rum. 
 • Skal kunne reflektere over teorier og begreber om globalisering og forskellige tilgange til at forstå og analysere globalisering, samt deres videnskabsteoretiske og metodiske forankring.
 • Skal kunne reflektere over styrker og svagheder ved forskellige teorier om globalisering.

Færdigheder

 • Skal kunne analysere globalisering, dens forudsætninger og konsekvenser, som et historisk, socialt, økonomisk og politisk fænomen.
 • Skal kunne anvende globaliseringsteori i en dansk såvel som international sammenhæng.
 • Skal kritisk kunne reflektere over aktuelle tendenser indenfor globalisering på forskellige skalaer.
 • Skal kunne arbejde med komplekse problemstillinger i samspillet mellem lokalitet og globalisering.

Kompetencer

 • Kan formidle viden om globaliseringens grundlæggende dynamikker og udviklingstendenser til såvel fagfolk som ikke-fagfolk.
 • Kan kritisk anvende tværdisciplinær viden fra forskellige felter til at forstå og analysere globalisering.

KOMPETENCEMÅL GÆLDENDE FOR STUDERENDE DER LÆSER PÅ KANDIDATNIVEAU, MEN FØLGER UNDERVISNING PÅ BACHELORNIVEAU:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser & workshops.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGlobaliseringens geografi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGlobalization Geography
ModulkodeB-GEO-B5-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet