Naturressourcer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal erhverve viden inden for:

 • Forekomst og udnyttelse af biologiske og geologiske ressourcer, samt konflikter omkring landareal som begrænsende ressource.
 • Forekomst og udnyttelse af vandressourcer, herunder havet, ferskvand og grundvand både til energiudvinding, produktionsforbrug eller drikkevandsressource.
 • Forskellige energiressourcer og væsentlige energistrømme, med fokus på vedvarende energikilder.
 • Viden om økosystemer, ecosystem services, økologisk footprint ved anvendelse og udnyttelse af naturressourcer.

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet skal kunne:

 • Forstå sammenhængen imellem ressourcetype, udnyttelsesform og bæredygtighed.
 • Identificere forskellige energiressourcer og deres udnyttelsespotentiale og begrænsninger.
 • Identificere og analysere menneskelig påvirkning på miljøet.
 • Reflektere over global virkning af menneskelige aktiviteter.
 • Reflektere over prioriteterne ved udforskning af forskellige naturressourcer i forskellige samfund.

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Kan diskutere og analysere menneskets indflydelse på de globale naturressourcer. 
 • Kan analysere begrænsninger eller forudsætninger for en bæredygtig udnyttelse af naturressourcer samt handlingsbehov i forhold til forvaltningen.
 • Kan analysere påvirkningen af produktioners cyklus på naturressourcerne.

KOMPETENCEMÅL GÆLDENDE FOR STUDERENDE DER LÆSER PÅ KANDIDATNIVEAU, MEN FØLGER UNDERVISNING PÅ BACHELORNIVEAU:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser & workshops

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNaturressourcer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNatural Ressources
ModulkodeB-GEO-B5-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet