Globalisering og udvikling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal erhverve viden inden for:

 • Naturressourcer og deres rolle i det moderne samfund
 • Udvalgte humane- og naturressourcers betydning for udvikling i et globalt perspektiv 
 • Globaliseringens betydning for samfundets/menneskets valgmuligheder i forhold til udvikling samt konsekvenser i forskellige dele af verden
 • Relevante geografiske analysemetoder til analyse af globaliseringens konsekvenser 

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, skal:

 • Kunne analysere problemstillingen ud fra en syntesegeografisk synsvinkel.
 • Kunne analysere geografiske problemstillinger ved selvstændig indsamling af data og vurdere kvaliteten og pålideligheden af de indsamlede data. 
 • Reflektere kritisk over de valgte teorier, metoder og analysetilgange.
 • Reflektere kritisk over projektarbejdets resultater. 
 • Strukturere og formidle projektarbejdets faglige grundlag og resultater. 

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, skal:

 • Få forståelse for, hvordan globaliseringen påvirker brugen af naturressourcer
 • Anvende og kritisk reflektere over geografiske teorier og metoder i relation til geografiske problemstillinger omhandlende interaktioner mellem samfund, ressourcer og miljø på globalt plan 
 • Tilrettelægge og gennemføre en problembehandling af syntesegeografisk karakter.
 • Videnskabsteori indenfor "projekt-tema" og didaktik er en integreret del af projektarbejdet inkl. den mundtlige fremlæggelse ved evalueringen af projektet.

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne anvende problemløsning
 • Skal kunne analysere gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal kunne forstå og forklare hvad procesanalyse er
 • Skal have viden om personlige kompetencer og ønsker
 • Skal kunne anvende projektledelse
 • Skal kunne forstå og forklare hvad konsekvensvurdering er

KOMPETENCEMÅL GÆLDENDE FOR STUDERENDE DER LÆSER PÅ KANDIDATNIVEAU, MEN FØLGER UNDERVISNING PÅ BACHELORNIVEAU:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper med vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGlobalisering og udvikling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGlobalization and Development
ModulkodeB-GEO-B5-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet