Naturgeografiske metoder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal i dette kursus lære at sætte sig ind i planlægning og anvendelsen af eksperimentelle undersøgelser for forskellige naturgeografiske problemstillinger samt at kunne reflektere kritisk over de valgte metoder og analysetilgange.

Studerende, der gennemfører modulet, skal erhverve:

Læringsmål

Viden

 • Geografiske informationssystemer (GIS) og anvendelse af digitale tematiske kort i geografiske analyser.
 • Udvalgte naturgeografiske feltmetoder og laboratorieanalyser, herunder vandførings- og vandkemiske målinger, fysiske og kemiske jordbundsanalyser og prøvetagning.
 • De vigtigste jordbundstyper, især af danske jordbunde.

Færdigheder

 • Udarbejde og præsentere forskellige tematiske kort over et afgrænset område med henblik på at beskrive terrænforhold, oplandsareal, jordbundstyper/geologi, arealanvendelse o.l. ved brug af geografiske informationssystemer (GIS).
 • Evne til at vælge, tilrettelægge og udføre rumlige analyser af såvel vektor som restedata.
 • Evne til at fortolke og vurdere resultaterne af GIS analyser.
 • Måle hydrologisk relevante parametre samt udføre nivelleringsopgaver med landmålingsudstyr.
 • Måle vand og jordkemiske parametre i felt og/eller laboratoriet.
 • Udføre jordbundsprøvetagning og lave profilbeskrivelse.
 • Vurdere størrelser og usikkerheder på feltmålinger og laboratorieanalyser.

Kompetencer

 • Planlægning og udførelse af naturgeografisk feltarbejde og efterfølgende databehandling.
 • Vurdering og anvendelse af rumlige analyser inden for naturgeografiske problemstillinger.
 • Udføre rumlige analyser og fremstilling af tematiske kort i GIS.
 • Sætte de målte parametre i forhold til naturgeografisk teori og kritisk kunne reflektere over benyttelsen af forskellige måle og analysemetoder.
 • Demonstrere fortrolighed med korrekt videnskabelig kommunikation.

Undervisningsform

Feltkursus, workshops, udarbejdelse af miniprojekt i grupper e.l.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNaturgeografiske metoder
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen gennemføres som skriftlig eller mundtlig eksamen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhysical Geography Methods and Field Work
ModulkodeB-GEO-B4-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i geografi
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet