Landskabsgeografi - menneske og natur

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører moduler, skal erhverve:

Læringsmål

Viden

 • Udvalgte naturgeografiske metoder og teorier, samt deres anvendelse og begrænsninger.
 • Planlægning og udførsel af naturgeografiske undersøgelser og analyser.
 • Indsamling og bearbejdning af geografiske informationer for analysen af naturlandskabet.
 • Processer og strukturer i landskabet og menneskets samspil med naturen.

Færdigheder

 • Kunne identificere en relevant naturgeografisk problemstilling og analysere de samfundsmæssige konsekvenser af naturens processer.
 • Kunne vælge og anvende relevante teorier, metoder og analysetilgange.
 • Redegøre for, hvordan et komplekst samspil af fysiske og kemiske processer kan analyseres ud fra feltmålinger, laboratorieanalyser, kort og litteraturstudier.
 • Kunne anvende GIS-software til bearbejdning af geodata med henblik på analyser af data og fremstilling af kort samt opstilling af simple geografiske modeller.
 • Reflektere kritisk over de valgte teorier, metoder og analysetilgange.
 • Reflektere kritisk over projektarbejdets resultater.
 • Strukturere og formidle projektarbejdets faglige grundlag og resultater.

Kompetencer

 • Evaluere menneskets indflydelse på naturens processer i et givet område.
 • Anvende og kritisk reflektere over naturgeografiske teorier og metoder gennem selvstændigt projektarbejde.
 • Videnskabelig kommunikation og dokumentation af naturgeografisk projektarbejde, både skriftligt, mundtligt og visuelt.
 • Vurdere egen læring i forhold til de opstillede mål og egen studieindsats.
 • Videnskabsteori indenfor "projekt-tema" og didaktik er en integreret del af projektarbejdet inkl. den mundtlige fremlæggelse ved evalueringen af projektet.

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne forstå og forklare hvad problemidentifikation er
 • Skal kunne anvende gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal kunne analysere møder/planlægning af møder
 • Skal kunne analysere tidsplanlægning
 • Skal kunne anvende problemløsning

Undervisningsform

Projektvejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLandskabsgeografi - Menneske og Natur
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLandscape Geography - Human and Nature
ModulkodeB-GEO-B4-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i geografi
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet