Urban hydraulik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

  • Skal kunne forstå den grundlæggende fysik, teori og metode inden for strømninger i vand og luft
  • Skal kunne forstå væskers og gassers fysiske egenskaber og karakteristika
  • Skal have viden om udformning, materialer og vandstrømme i urbane områder
  • Skal have viden om hydrostatik

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

  • Skal kunne anvende de centrale strømningsligninger
  • Skal kunne anvende metoder til at dimensionere for stationære strømninger i åbne og lukkede systemer (rør, kanaler, vandløb etc.)
  • Skal kunne anvende metoder til statistisk behandling og fortolkning af nedbørsdata
  • Skal kunne vurdere brugen af og anvende metoder til simpel design af bassiner, nedsivningsanlæg etc.
  • Skal kunne vurdere hydrauliske effekter af aflastning til vandløb, søer, mv. 

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

  • Skal kunne vurdere optimale valg af løsninger, f.eks. med henblik på klimatilpasning/sikring af urbane områder.

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUrban hydraulik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUrban Hydraulic
ModulkodeB-GEO-B3-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i geografi
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet