Byens miljø

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal erhverve:

 • Viden om komplekse problemstillinger inden for mobilitet- og transportområdet, samt strategier til at kunne håndtere disse.
 • Viden om de bagvedliggende rationaler og mekanismer, der knytter sig til centrale værktøjer inden for mobilitets- og transportområdet.
 • Viden om hvordan naturlige processer påvirker og håndteres i bymiljøet.
 • Viden om hvordan byens strukturer påvirker specifikke naturlige systemer og processer.

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal kunne definere transportudfordringer i hhv. et trafik- og mobilitetsperspektiv, og analysere forskellene mellem de løsningsforslag, som disse perspektiver resulterer i.
 • Skal kunne analysere mobilitets udfordringer såvel i som udenfor byerne og identificere konkrete løsninger, der imødegår disse udfordringer.
 • Skal kunne identificere problemstillinger mellem naturlige processer og de bebyggede miljø.
 • Skal kunne anvende naturvidenskabelige metoder til at vurdere og/eller sammenligne den miljømæssige påvirkning af byen.  
 • Skal kunne planlægge og foretage studier og målinger af relevante miljøparametre i byen, f.eks. støj, vind, temperatur, nedbør, luftkvalitet o.l.
 • Skal kunne arbejde med komplekse miljømæssige problemstillinger i et givet byområde.

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Kan arbejde med problemstillinger indenfor mobilitetsplanlægning i en tværfaglig kontekst.
 • Kan arbejde med bymiljøets problemstillinger i en tværfaglig samfunds- og naturvidenskabelig kontekst.
 • Kan kritisk anvende tværdisciplinær viden fra forskellige felter til at forstå og analysere byens miljø.

Undervisningsform

Forelæsning, workshops, feltarbejde, projektarbejde, underviserfeedback samt opgaveløsning individuelt og i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnByens miljø
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen gennemføres som skriftlig eller mundtlig eksamen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe City Environment
ModulkodeB-GEO-B3-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i geografi
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet