Bygeografi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal kunne redegøre for byer og bysystemer, herunder de grundlæggende drivkræfter og tendenser bag byudvikling fra den lokale til den globale skala.
 • Skal kunne identificere og analysere urbaniseringsmønstre på lokale nationale og internationale skalaer
 • Skal kunne redegøre for forskelle og ligheder i byudviklingstendenser mellem forskellige bytyper, herunder byer i de traditionelle ’i-lande’ og ’u-lande’.
 • Skal kunne reflektere over byteori og forskellige tilgange til at forstå og analysere byen, samt deres videnskabsteoretiske og metodiske forankring.
 • Skal kunne reflektere over styrker og svagheder ved forskellige teorier om byen.

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal kunne analysere byen som et socialt, økonomisk og politisk fænomen.
 • Skal kunne anvende byteori i en dansk såvel som international sammenhæng.
 • Skal kritisk kunne reflektere over aktuelle tendenser inden for byudvikling på forskellige skalaer.
 • Skal kunne arbejde med komplekse problemstillinger i et givet byområde.

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Kan formidle viden om byers grundlæggende dynamikker og udviklingstendenser til såvel fagfolk som ikke-fagfolk.
 • Kan kritisk anvende tværdisciplinær viden fra forskellige felter til at forstå og analysere byen.

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudier e.l.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBygeografi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUrban Geography
ModulkodeB-GEO-B3-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i geografi
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet