Urban geografi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal erhverve viden om:

 • Byens geografiske kompleksitet.
 • Byens geografi på forskellige skalaer.
 • Relevante geografiske teorier, metoder og problemstillinger i en bymæssig kontekst.
 • Det metodiske grundlag for at undersøge en konkret situation, forhold, tilstand og/eller problemstilling i en urban kontekst.

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal kunne organisere og gennemføre indsamling og bearbejdning af data til at identificere og udforske geografiske problemstillinger i en konkret bymæssig kontekst.
 • Skal kunne gøre brug af Geografiske Informationssystemer (GIS) software til at bearbejde geodata af bygeografisk relevans til at analysere en konkret bymæssig problemstilling.
 • Skal kunne anvende en relevant teoretisk og naturvidenskabelig ramme for at analysere en konkret bymæssig problemstilling.
 • Skal kritisk kunne reflektere over projektarbejdets resultater i videnskabsteoretisk sammenhæng.
 • Skal kunne strukturere, dokumentere og formidle projektarbejdets faglige grundlag og resultater.

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, skal:

 • Kunne anvende, udvikle og reflektere over geografiske teorier og metoder i en urban kontekst gennem selvstændigt og problemorienteret projektarbejde.
 • Kunne arbejde med bymæssige problemstillinger i en tværfaglig samfunds- og naturvidenskabelig kontekst.
 • Videnskabsteori indenfor "projekt-tema" og didaktik er en integreret del af projektarbejdet inkl. den mundtlige fremlæggelse ved evalueringen af projektet.

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne forstå og forklare hvad problemløsning er
 • Skal kunne forstå og forklare hvad gruppesamarbejde/sammensætning er
 • Skal kunne anvende møder/planlægning af møder
 • Skal kunne anvende tidsplanlægning
 • Skal kunne anvende problemanalyse
 • Skal kunne forstå og forklare hvad problemløsning er.

KOMPETENCEMÅL GÆLDENDE FOR STUDERENDE DER LÆSER PÅ KANDIDATNIVEAU, MEN FØLGER UNDERVISNING PÅ BACHELORNIVEAU:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper med vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUrban geografi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe City as Space and Place
ModulkodeB-GEO-B3-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet