LCA i byggeriet

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset henvender sig til dem, der vil opnå kompetencer indenfor livscyklusvurderinger i byggeriet. Kurset udbydes af forskningsgruppen for Bygningers Bæredygtighed, som har udviklet beregningsprogrammet LCAbyg.

Læringsmål

Viden

 • Grundlæggende forståelse for teorien bag livscykluspåvirkning (LCA) i de relevante tekniske standarder, som klimaberegningen beror på
 • Grundig forståelse for de danske regler for beregning af klimapåvirkning for nybyggeri ifølge de gældende danske regler samt kendskab til tilhørende dokumenter
 • Kendskab til forskellige datakilder til beregning af klimapåvirkning, herunder generiske data og miljøvaredeklarationer (EPD)

Færdigheder

 • Kan anvende beregningsprogrammer for livscyklusvurdering af bygninger som fx LCAbyg
 • Kan opbygge en detaljeret og struktureret LCA-model
 • Kan udføre en indledende LCA med et begrænset datagrundlag til de tidlige projektfaser
 • Kan inddatere og indlæse miljøvaredeklarationer (EPD’er) fra relevante kilder
 • Kan identificere områder med høj klimapåvirkning i projekter og foreslå reduktionstiltag
 • Kan udarbejde materiale til eftervisning af overholdelse af BR’s klimakrav ift. bl.a. byggemyndigheder

Kompetencer

 • Kan selvstændigt udføre klimaberegninger af nybyggeri i henhold til BR
 • Kan redegøre for resultater af en klimaberegning
 • Kan reflektere kritisk over metode og data i beregningen med hensyn til usikkerhed i resultatet

Undervisningsform

Oplæg, teoriopgaver, workshop og øvelser i beregningsprogrammet LCAbyg.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det er et 5 ECTS kursus, så det svarer ca til 10 lektioner af ca 2x45 min. undervisning/forelæsning eller lignende + opgaveløsninger = en belastning totalt inkl. forberedelse og opgaveløsning på 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLCA i byggeriet
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Der er tale om et særskilt modul.

Fakta om modulet

Engelsk titelLCA in the Built Environment
ModulkodeB-EVU-LCA-23
ModultypeKursus
KategoriSærskilt modul
Varighed1 semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet