Virtuelle bygninger og datamodeller

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er baseret på viden opnået på 1. semester.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden inden for følgende emner:

 • Bygningsmodeller og grundlæggende datamodeller
 • Kravstillelse for bygningen og relevante modeller.
 • Modelleringsværktøjer som er relevante for de forskellige faser af byggeprocessen og bygningens livscyklus, herunder BIM-værktøjer.
 • Organisering af byggeprocessen inklusive kravstillelse til datamodeller, klassifikation og ontologier.

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • Forklare principper for opbygning, integration og anvendelse af forskellige produkt- og procesmodeller.
 • Forklare sammenhængen imellem forskellige krav til bygningers funktionelle systemer og tilsvarende modeller.
 • Demonstrere dybdegående viden om nationale og internationale standarder relateret til modeller og deres anvendelse.
 • Forklare grundlæggende forskelle imellem forskellige typer af datamodeller.
 • Demonstrere overblik over et repræsentativt udvalg af modelleringsværktøjer.

Kompetencer

Kurset giver den studerende kompetencer til at:

 • Advisere og rådgive angående specifikationer, design og integration af produkt- og procesmodeller.
 • Kommunikere resultater fra projektarbejde i en projektrapport.
 • Undersøge et problem dybdegående og planlægge og deltage i en fælles præsentation af resultater.

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirtuelle bygninger og datamodeller
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig eksamen baseret på præsentation og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelVirtual Buildings and Data Models
ModulkodeB-BLD-K8
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormA

Organisation

UddannelsesejerCand.tech. i byggeledelse og bygningsinformatik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet