Grundlæggende geoteknik og fundering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå forståelse for typiske danske jordarter og deres geotekniske egenskaber. Der skal opnås indsigt i traditionelle funderingsmetoder og forundersøgelser. Der skal opnås indsigt i den geotekniske rapportering.

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om danske jordarter og deres geotekniske egenskaber
 • Skal have viden det danske landskabs dannelse
 • Skal have viden om geotekniske boreprofiler og markundersøgelsesmetoder
 • Skal kunne forstå geostatik
 • Skal kunne forstå virkningen af grundvand og grundvandssænkninger
 • Skal kunne forstå og redegøre for funderingsprincipper af mindre konstruktioner
 • Skal kunne forstå og forklare den geotekniske rapportering
 • Skal have viden om designprincipperne for byggegruber
 • Skal kunne forstå principperne for en sætningsberegning
 • Skal kunne forstå principperne for en bæreevneberegning af et direkte fundament

Færdigheder

 • Skal kunne forklare geologiske dannelsesprocesser for det danske landskab og jordarter.
 • Skal kunne anvende geostatik.
 • Skal kunne foretage sætningsberegning for mindre direkte funderede konstruktioner
 • Skal kunne foretage en bæreevneberegning for mindre direkte funderede konstruktioner
 • Skal kunne foretage simple stabilitetsberegninger af skråninger og dæmninger
 • Skal kunne redegøre for metoder til grundvandssænkning
 • Skal kunne anvende geotekniske boreprofiler og geoteknisk rapportering

Kompetencer

 • Skal kunne anvende korrekt fagterminologi i geoteknik og fundering
 • Skal kunne reflektere over hvordan typiske danske jordarter og deres funderingsegnethed.
 • Skal kunne vurdere traditionelle funderingsmetoder.
 • Skal kunne redegør for den geotekniske rapportering.

Undervisningsform

Undervisningsform: Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende geoteknik og fundering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGeotechnics and Foundation
ModulkodeB-BLD-K7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.tech. i byggeledelse og bygningsinformatik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet