Projektledelse og produktion i byggeriet

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet er baseret på viden tilegnet på 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet skal have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have opnået viden om teorier, der beskriver nedenstående fagområder:

 • Skal have viden om indsamling og analyse af empirisk data.
 • Skal have viden om analysemetoder for ordreforløb.
 • Skal have viden om projektmetoder og teorier.
 • Skal have viden om modellering af processer.
 • Skal have viden om overordnet geoteknik.

Færdigheder

Den studerende skal med korrekt brug af ledelses- og produktionsmæssige begreber kunne:

 • Skal kunne analysere et ordreforløb med særlig vægt på design- og produktionsmæssige forhold.
 • Skal kunne behandle empiriske projektdata.
 • Skal kunne forklare produktionsmæssige og/eller kvalitetsmæssige forhold samt omkostningsmæssige forhold i ordreforløbet.
 • Skal kunne fortolke sammenhængen imellem aktiviteter i produktionen gennem konstruktion af helhedsmodeller og af detailmodeller, der beskriver de nævnte forhold.
 • Skal kunne analysere procesforløb og værdiskabelse.
 • Skal kunne ræsonnere mellem projektet og organisationens strukturelle, tekniske og ressourcemæssige opbygning.
 • Skal kunne fortolke samspillet mellem de involverede parter i et projekt, eller ordreproducerende virksomhedens forskellige organisatoriske enheder.
 • Skal kunne argumentere ved hjælp af præcis produktionsmæssig terminologi.
 • Skal kunne argumentere for virksomhedens relation til selve byggeprocessen.
 • Skal kunne forklare og benytte simple geotekniske beregninger.

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere de foreslåede systemer og deres følsomhed over for ændringer i f.eks. kundekrav, myndighedskrav, kvalitetskrav m.v.
 • Skal kunne opstilles proces- og produktmodeller. Modellerne skal være operationelle, og kan være baseret på et deterministisk, stokastisk eller heuristisk grundlag.
 • Skal kunne vurdere betydningen for virksomheden eller projektet af at ændre de nuværende forhold og indføre de foreslåede ændringer skal eksempelvis vurderes ud fra økonomiske, organisatoriske, sociale og tekniske konsekvenser
 • Skal kunne vurdere vigtigheden af ændringer til rette tid med hensyn til f.eks. økonomi, organisation, sociale og tekniske konsekvenser og komme med forslag hertil.
 • Skal kunne opstille og reflektere over konkrete implementeringsplaner.
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport.
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater.
 • Skal kunne vurdere geotekniske forhold på et projekt.

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektledelse og produktion i byggeriet
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Management and Production in Construction
ModulkodeB-BLD-K4
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormA

Organisation

UddannelsesejerCand.tech. i byggeledelse og bygningsinformatik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet