Implementering af IT-baserede systemer i byggeriets organisationer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende som gennemfører modulet opnår følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden indenfor følgende områder:

  • Paradigmer for organisatoriske ændringer
  • Forandringsledelse og tilhørende kommunikation
  • Ledelsesmæssige og praktiske udfordringer ved implementering af IT-baserede systemer

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

  • Demonstrere viden om både ledelsesmæssige og praktiske udfordringer ved implementering af IT-systemer
  • Demonstrere viden om forandringsledelse relateret til implementering af IT-systemer
  • Beskrive hvordan IT-systemer kan implementers i samarbejde med slutbrugere inclusive metoder til at identificere brugerkrav og evaluering af systemer under udvikling

Kompetencer

Modulet giver den studerende kompetencer til at:

  • Analysere forslag til ændringer og udvikle strategier og planer for implementering af IT-baserede systemer
  • Håndtere den organisatoriske forandringsproces ved implementering af IT-baserede systemer
  • Vurdere og vælge mellem teorier og metoder for implementering
  • Kommunikere forskningsbaseret viden om implementering af IT-baserede systemer til øvrige parter i processen

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnImplementering af IT-baserede systemer i byggeriets organisationer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelImplementation of IT-based Systems in Organisations
ModulkodeB-BLD-K3-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.tech. i byggeledelse og bygningsinformatik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet