Videnshåndtering i byggeriets processer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået på foregående semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå viden om grundlæggende begreber, teknologier og metoder til at repræsentere og udvikle modeller, der beskriver en bygnings funktionelle systemer og komponenter samt øvrige informationer i byggeriets processer.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden inden for følgende områder:

  • Vidensrepræsentation i teori og praksis inclusive konceptuelle modeller og datamodeller
  • Grundlæggende begreber, teknologier og metoder for videnhåndtering.
  • Principper, metoder og teknikker til design og evaluering af brugermiljøer for computerstøttet interaction, samarbejde og vidensudveksling.
  • Grundlæggende ontologier relateret til byggeriets processer.

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

  • Identificere egenskaber ved forskellige vidensrepræsentationer og vurdere deres praktiske anvendelighed til modellering af forskellige systemer.
  • Dokumentere viden om digital overdragelse af bygningsmodeller.
  • Demonstrere grundlæggende viden om metoder og systemer til IT-støttet vidensudveksling i byggeriets processer inclusive semantic web teknologier.
  • Demonstrere hvordan simulerings- og analyseværktøjer kan sammenkobles med bygningsmodeller
  • Lave konceptuelle modeler i f.eks. IDEF0, E-R,  UML og BPMN

Kompetencer

Modulet giver den studerende kompetencer til at:

  • Specificere struktur og repræsentationsformer for modeller af byggeriets produkter og processer.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser i grupper suppleret med workshops, seminarer og andre former for aktiv læring.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenshåndtering i byggeriets processer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig eksamen. Eksamensformen fastlægges ved starten af semesteret.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelKnowledge Management in Architecture, Engineering and Construction Industry
ModulkodeB-BLD-K2-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.tech. i byggeledelse og bygningsinformatik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet