Udvikling af kvalitets-, risiko- og projektstyringssystemer i byggeri

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i modulet Udvikling af kvalitets- og projektstyringssystemer eller tilsvarende samt virksomhedsøkonomi.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

I kurset præsenteres de studerende for udvalgte modeller og metoder, som anvendes i forbindelse med virksomheders kvalitets- og projektledelsessystemer. Der lægges der vægt på de elementer, som retter sig mod virksomhedens udvikling som helhed.

Den studerende skal have opnået viden om teorier der beskriver nedenstående fagområder:

 • Kvalitetsledelse – forretningsprocesser og forsyningskæder.
 • Planlægning, styring og optimering i multiprojektmiljøer.
 • Modeller, metoder og værktøjer til udvikling af avancerede kvalitets- miljø- og projektledelsessystemer.
 • Risikoledelse og præstationsmålinger.
 • Økonomi- og risikoledelse af aktiviteter i virksomheder med ordreproduktion og lang produktionstid.

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • Forstå kvalitetsstyring i forhold til forretnings- og projektprocesser og analysere organisationens behov for kvalitetsstyring med fokus på forsyningskæden og foreslå ændringer og forbedringer af alle eller dele af systemet.
 • Forstå den økonomiske styring og risikostyring af aktiviteter i virksomheder med ordre produktion. Herunder likviditetsstyring, finansieringsstyring og økonomiske beregninger til planlægning og opfølgning på virksomhedens ordrebaserede produktion.
 • Forstå ressourcebegrænsede projektstyringsproblemer og planlægge udførelsen af projekter med hensyn hertil.
 • Identificere og analysere risikofaktorer for virksomhedens projektportefølje og forstå risikostyringssystemer og brugen af risikostyring til strategiske formål.
 • Anvend avancerede metoder og modeller til at udvikle forslag til forbedring af organisationens eksisterende kvalitets- og projektstyringssystemer.

Kompetencer

 • Skal kunne forstå forholdet mellem kvalitetsstyring, projektledelse og økonomistyring samt selskabets øvrige styringssystemer og relation til leverandører og kunder i værdikæden.
 • Skal kunne anvende erhvervede viden til at opbygge kvalitets- og projektstyringssystemer i virksomheder med ordrebaseret produktion. Dette sker i form af, hvordan sådanne systemer interagerer med virksomhedens kerneforretning og virksomhedens øvrige systemer, især virksomhedens økonomiske forvaltning.
 • Skal kunne anvende erhvervede viden om teknikker og styringssystemer for entreprenørfirmaer.
 • Skal kunne anvende erhvervede viden, der er opnået med hensyn til at specificere projekter og de udfordringer, der måtte opstå i projektdrevne virksomheder.
 • Skal kunne anvende erhvervede viden opnået om, hvordan virksomheder udvikler kvalitetsstyringssystemer.
 • Skal kunne analysere risikofaktorer for virksomhedens projektportefølje og forstå risikostyringssystemer og brugen af risikostyring i forbindelse med organisationens strategiudviklingsproces.

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg mm.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdvikling af kvalitets-, risiko- og projektstyringssystemer i byggeri
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDevelopment of Project, Risk and Quality Management Systems in Construction
ModulkodeB-BLD-K14
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.tech. i byggeledelse og bygningsinformatik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet