Projektering og udførelse af bygningskonstruktioner

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet skal have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have opøvet viden for følgene emner:

 • Samspillet imellem projektering og udførelse af bygninger.
 • Processer, organisering og understøttende systemer relateret til projektering og udførelse af byggeri.
 • IT-systemer til understøttelse af projektering og udførelse af byggeri.

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • Forklare de fundamentale processer og deres relationer i projekteringen og udførelsen af byggeri.
 • Beskrive en projektorganisation indeholdende de faglige discipliner og lov- og aftalemæssige relationer imellem parter i udførelsen af et bygge projekt med henblik på projektledelse.
 • Forklare opbygningen af udvalgte funktionelle systemer i en bygning.
 • Beskrive egenskaber for IKT-systemer til understøttelse af samarbejde imellem fagdiscipliner inklusive systemer til understøttelse af bygningsmodellering.
 • Analysere tidsbehov og udforme tidsplaner for udførelse af byggeprojekter
 • Analysere omkostninger ved udførelse af byggeprojekter og kalkulere udbudstilbud i forhold til udvalgte byggemetoder.
 • Analysere behov og gennemføre planlægning af byggepladsindretning.
 • Forklare semstergruppens arbejdsprocesser.
 • Dokumentere projektarbejde og resultater i en velstruktureret rapport.
 • Planlægge og udføre præsentation af semesterprojekt.

Kompetencer

 • Den studerende kan vurdere organisering af projektering og udførelse af byggeri på en fagkritisk måde i forhold til: ansvar, aftaleforhold, projektorganisation og relationen imellem delprocesser.
 • Den studerende kan deltage i beslutningstagning vedrørende organisering og understøttende IKT-værktøjer i projektering og udførelse af byggeri baseret på forståelse for de tekniske og organisatoriske relationer imellem design og udførelse.

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektering og udførelse af bygningskonstruktioner
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign and Construction of Buildings
ModulkodeB-BLD-K1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.tech. i byggeledelse og bygningsinformatik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet