Projektorienteret forløb i en virksomhed

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået gennem 1. og 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Det projektorienteret forløb i en virksomhed skal give den studerende indsigt i, hvordan teori omsættes/bruges i praksis, samt hvordan teorien kan bruges til at ændre det praktiske arbejde til noget mere brugbart og rationelt, samt give den studerende kendskab til rammer og vilkår på en ingeniørarbejdsplads.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have opnået viden om praktisk anvendelse af teorier, der beskriver nedenstående fagområder:

 • Planlægning og styring af tid, økonomi, kvalitet, sikkerhed og miljø.
 • Realisering af løsninger ved anvendelse af indlært viden.
 • Ledelse og organisationsudvikling.
 • Samarbejdsformer.

Færdigheder

 • Skal have praktisk kendskab til for den valgte ingeniørarbejdspladser, der bl.a. kan være:

  • offentlig teknisk institution
  • teknisk forsyningsvirksomhed
  • rådgivende ingeniørvirksomhed
  • entreprenørvirksomhed
  • bygge- eller anlægsteknisk produktionsvirksomhed
 • Skal have forståelse af økonomiske, tekniske, sociale og miljø- eller arbejdsmiljømæssige forhold på en arbejdsplads.
 • Skal have indsigt i en virksomheds sociale og administrative miljø, herunder kommunikation, samarbejde, formelle regler og administrative rutiner.
 • Skal kunne redegøre for den relevante virksomheds produkter og arbejdsmetoder.

Kompetencer

 • Skal relatere sig til ingeniørfagligt arbejde i en virksomhed.
 • Skal kunne arbejde med økonomiske, tekniske, sociale og miljø- eller arbejdsmiljømæssige forhold i praktiske situationer.
 • Skal kunne rapportere arbejdsresultater i en teknisk rapport.
 • Skal kunne forelægge resultaterne mundtligt.
 • Skal have etableret kontakt til virksomheder inden for den valgte specialiserings sektor.
 • Skal have arbejdet med et stort projekt over en længere periode.

Undervisningsform

Den studerende skal indgå i organisationen, som en almindelig medarbejder og udføre det ingeniørarbejde o.l., der passer med den gruppes arbejdsopgaver, den studerende er placeret i. Det vil sige, at man møder til samme tid og arbejder det antal timer, som er normalt på det pågældende sted.

Halvvejs i forløbet gennemføres af den studerende og vedkommendes kontaktperson i virksomheden en mundtlig/skriftlig evaluering af det hidtidige projektforløb, således at eventuelle mangler kan rettes i den sidste del af forløbet.

Sideløbende hermed /umiddelbart efter projektforløbet skal der udarbejdes en semesterrapport bestående af to dele:

 • En projektrapport, der indeholder en beskrivelse af den virksomhed/institution og det projekt, man har været tilknyttet i projektperioden samt en beskrivelse af det ingeniørfaglige udbytte af projektopholdet.
 • En specialrapport, der behandler et emne i relation til projektenhedens tema og den almindelige projektenheds mål.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 30 ECTS svarende til 900 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb i en virksomhed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve på baggrund af de to afleverede rapporter.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-Oriented Study in an External Organisation
ModulkodeB-BL-K3-30
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i byggeledelse
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet