Akademisk artikel

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået gennem 1. og 2. semester. De modulansvarlige skal godkende indholdet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet skal give de studerende mulighed for at arbejde akademisk / videnskabeligt med et selvvalgt emne inden for kandidatuddannelsens faglighed, herunder at opøve den studerendes evner til at afsøge, vurdere og sammenfatte relevant litteratur, opstille og afprøve hypoteser, argumentere akademisk samt dokumentere sit arbejde og sine overvejelser i en form, der anvendes inden for faglighedens akademiske verden.

Studerende der gennemfører modulet skal have opnået viden, færdigheder og kompetencer som angivet i den beskrivelse, studienævnet har godkendt.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om grundlæggende videnskabelige metoder ved udarbejdelsen af et akademisk essay.

Færdigheder

  • Skal have tilegnet sig metoder til at arbejde med akademisk / videnskabelig dokumentation og argumentation.
  • Skal demonstrere fortrolighed med udformningen af et akademisk dokument.
  • Skal kunne præsentere resultatet af et akademisk bearbejdet emne dels i essayform, dels på posters, dels ved en mundtlig fremlæggelse

Kompetencer

  • Skal kunne afsøge, vurdere, udvælge, analysere, begrunde, sammenfatte, perspektivere og formidle informationer og viden, der er relevant i en aktuel kontekst.
  • Skal kunne strukturere og skrive et akademisk essay i overensstemmelse med fagets akademiske standarder og tradition.

Undervisningsform

Den studerende beskriver emnet for den akademiske artikel og får vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg mm.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 30 ECTS svarende til 900 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAkademisk artikel
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve med udgangspunkt i afleveret akademisk artikel.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelScientific Paper Writing
ModulkodeB-BL-K3-29
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i byggeledelse
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet