Innovation i byggeriet

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået gennem 1. og 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet skal have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have opnået viden om teorier, der beskriver nedenstående fagområder:

 • Innovationsteorier.
 • Innovative tiltag i byggebranchen.
 • Strategiske, taktiske og operationelle ledelsessystemer.
 • Tekniske, økonomiske, sociale eller organisatoriske systemer og processer i en virksomhed eller et netværk af virksomheder.

Færdigheder

Den studerende skal med korrekt brug af ledelsesbegreber kunne

 • Analysere tekniske, økonomiske, sociale eller organisatoriske systemer og processer i en virksomhed eller et netværk af virksomheder.
 • Redegøre for udvikling af tekniske, økonomiske, sociale eller organisatoriske systemer og processer i en virksomhed eller et netværk af virksomheder.
 • Demonstrere en udbygning af forståelsen af byggevirksomheders langsigtede udvikling og planlægning, herunder udvikling af nye samarbejdsformer mellem byggevirksomheden og byggeriets øvrige parter.
 • Demonstrere en udbygning af forståelsen af integration af tekniske, økonomiske og organisatoriske systemer, herunder sammenhænge mellem en virksomheds produktområder, markeder, produktion, organisation og styring.
 • Demonstrere kendskab til udarbejdelse af en sammenhængende udviklingsplan for et netværk af virksomheder, for en virksomhed som helhed eller for udvalgte dele af virksomheden.

Kompetencer

 • Skal kunne indhente og analysere empirisk data i en eller flere virksomheder
 • Skal kunne overskue sammenhænge mellem teorier, modeller og empirisk viden.
 • Skal kunne kommunikere budskaber således de er modtagelig for byggebranchens aktører.
 • Skal kunne reflektere og perspektivere og projektresultaterne og udpege styrker, svagheder og forbedringsmuligheder derved.
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 30 ECTS svarende til 900 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInnovation i byggeriet
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInnovation in Construction
ModulkodeB-BL-K3-28
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i byggeledelse
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet