Udvikling af kvalitets-, risiko- og projektstyringssystemer i byggeri

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i Virksomhedsøkonomi.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet skal have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

I kurset præsenteres de studerende for udvalgte modeller og metoder, som anvendes i forbindelse med virksomheders kvalitets- og projektledelsessystemer. Der lægges der vægt på de elementer, som retter sig mod virksomhedens udvikling som helhed.

Den studerende skal have opnået viden om teorier der beskriver nedenstående fagområder:

 • Kvalitetsledelse – forretningsprocesser og forsyningskæder.
 • Planlægning, styring og optimering i multiprojektmiljøer.
 • Modeller, metoder og værktøjer til udvikling af avancerede kvalitets- miljø- og projektledelsessystemer
 • Risikoledelse og præstationsmålinger
 • Økonomi- og risikoledelse af aktiviteter i virksomheder med ordreproduktion og lang produktionstid.

Kurset støtter de studerende i at opnå kendskab til, hvordan kvalitets-, projektledelses- og økonomistyringssystemer kan indgå som et strategisk element i organisationens helhed, og hvordan kvalitets-, projektledelses- og økonomistyringssystemer kan integreres med organisationens øvrige systemer. Endvidere fokuseres der på virksomhedens risikoidentifikation og styring af ordrebaseret produktion, herunder hvordan risikostyringen kan anvendes som en strategisk forretningsfordel.

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • Forstå kvalitetsstyring i forhold til forretnings- og projektprocesser og analysere organisationens behov for kvalitetsstyring med fokus på forsyningskæden og foreslå ændringer og forbedringer af alle eller dele af systemet.
 • Forstå den økonomiske styring og risikostyring af aktiviteter i virksomheder med ordre produktion. Herunder likviditetsstyring, finansieringsstyring og økonomiske beregninger til planlægning og opfølgning på virksomhedens ordrebaserede produktion.
 • Forstå ressourcebegrænsede projektstyringsproblemer og planlægge udførelsen af ​​projekter med hensyn hertil.
 • Identificere og analysere risikofaktorer for virksomhedens projektportefølje og forstå risikostyringssystemer og brugen af ​​risikostyring til strategiske formål.
 • Anvend avancerede metoder og modeller til at udvikle forslag til forbedring af organisationens eksisterende kvalitets- og projektstyringssystemer.

Kompetencer

 • Skal kunne forstå forholdet mellem kvalitetsstyring, projektledelse og økonomistyring samt selskabets øvrige styringssystemer og relation til leverandører og kunder i værdikæden.
 • Skal kunne anvende erhvervede viden til at opbygge kvalitets- og projektstyringssystemer i virksomheder med ordrebaseret produktion. Dette sker i form af, hvordan sådanne systemer interagerer med virksomhedens kerneforretning og virksomhedens øvrige systemer, især virksomhedens økonomiske forvaltning.
 • Skal kunne anvende erhvervede viden om teknikker og styringssystemer for entreprenørfirmaer.
 • Skal kunne anvende erhvervede viden, der er opnået med hensyn til at specificere projekter og de udfordringer, der måtte opstå i projektdrevne virksomheder.
 • Skal kunne anvende erhvervede viden opnået om, hvordan virksomheder udvikler kvalitetsstyringssystemer.
 • Skal kunne analysere risikofaktorer for virksomhedens projektportefølje og forstå risikostyringssystemer og brugen af ​​risikostyring i forbindelse med organisationens strategiudviklingsproces.

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdvikling af kvalitets-, risiko- og projektstyringssystemer i byggeri
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDevelopment of Project, Risk and Quality Management Systems in Construction
ModulkodeB-BL-K2-26
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i byggeledelse
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet