Introduktion til byggeriets informationshåndtering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet skal have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have opnået viden om teorier, der beskriver nedenstående fagområder:

  • Grundlæggende koncepter, teknologier og metoder til at udvikle og analysere modeller som beskriver en bygnings funktionelle systemer, komponentsystemer, processer i byggeriet.
  • Begreber, teknologier og metoder til udvikling af product- og procesmodeller I byggeriet.
  • Metoder til håndtering af informationer i byggeriet inklusive forskellige typer af modeller og datarepræsentationer.

Færdigheder

Den studerende skal med korrekt brug af fagets begreber kunne:

  • Forklare de grundlæggende forskelle mellem forskellige typer af modeller af byggeriets produkter og processer.
  • Forklare centrale aspekter af modelstøttet samarbejde mellem byggeriets aktører.
  • Demonstrere hvordan simulerings- og analysesystemer kan integreres med bygningsmodeller.
  • Demonstrere viden om informationsstandarder inden for byggeriet, herunder klassifikationssystemer og åbne standarder for bygningsmodeller
  • Demonstrere viden om væsentlige nationale og internationale initiativer relateret til brugen af informationsteknologi i byggebranchen.
  • Forklare egenskaberne ved forskellige informationsrepræsentationer og deres egnethed I forhold til forskellige behov I byggeriets processer.

Kompetencer

  • Kurset giver de studerende viden og færdigheder til at medvirke ved udvikling og implementering af strategier og løsninger for informationshåndtering mellem aktørerne i byggeriet.

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til byggeriets informationshåndtering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Building Information Management
ModulkodeB-BL-K2-25
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i byggeledelse
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet