Byggeriets videnshåndtering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå viden om grundlæggende koncepter, teknologier og metoder til at analysere og udvikle modeller som beskriver en bygnings funktionelle systemer, komponentsystemer, processer i byggeriet samt modeller for videnshåndtering.

Læringsmål

Viden

De studerende skal have opnået viden om teorier, der beskriver nedenstående fagområder:

 • Videnrepræsentationer i teori og praksis herunder konceptuelle modeller
 • og datamodeller
 • Grundlæggende koncepter, teknologier og metoder for håndtering af informationer og viden.
 • Principper, metoder og teknikker til design og evaluering af brugermiljøer til computer-støttet samarbejde og videnshåndtering
 • Byggeprocessens grundlæggende ontologier.

Færdigheder

De studerende skal kunne:

 • Anvende forskellige vidensrepræsentationer og vurdere deres praktiske anvendelighed til modellering af forskellige systemer.
 • Dokumentere viden om digital aflevering af bygningsmodeller.
 • Demonstrere grundlæggende viden om metoder og systemer til IT-støttet informations- og vidensdeling I byggeriets processer.
 • Opbygge konceptuelle modeller af systemer og processer, f.eks. IDEF0, Entity-Relationship, BPMN og UML
 • Beskrive hvordan et system kan udvikles og implementeres i samarbejde med slutbrugere inklusive metoder til at identificere brugerbehov og evaluering af systemer under udvikling.

Kompetencer

De studerende skal kunne:

 • Medvirke til at vælge de rigtige IT-løsninger til at understøtte informations- og vidensudveksling i byggeriets processer og herunder lave modeller af disse på bade konceptuelt niveau og datamodelniveau.

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnByggeriets videnshåndtering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelKnowledge Management in the Architecture, Engineering and Construction Industry
ModulkodeB-BL-K1-23
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i byggeledelse
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet