Dynamiske laster, analyse af konstruktionssamlinger og afstivende konstruktionselementer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Grundlæggende statik og styrkelære, Videregående statik og byggematerialers mekanik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om metoder til vurdering af hvornår en konstruktion kan være svingningsfølsom overfor de laster den udsættes for
 • Skal have viden om de strukturelle egenskaber som påvirker bygge- og anlægskonstruktioners dynamiske opførsel
 • Skal have viden om metoder til analyse af en konstruktions dynamiske opførsel
 • Skal have viden om modellering af samlingers opbygning og deres mekaniske virkemåde herunder deres fleksibilitet
 • Skal have viden om samlingernes indflydelse på snitkraftfordelingen i konstruktionen
 • Skal have viden om principper for afstivende konstruktioner herunder dimensioneringen af disse 

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne bestemme egenfrekvenser og estimere dæmpninger 
 • Skal kunne vurdere om en bygge-og anlægskonstruktion kan være svingningsfølsom overfor følgende laster: rytmisk personlast, vindlast, trafiklast og jordskælv
 • Skal kunne bestemme dynamiske laster fra rytmisk personlast 
 • Skal kunne dimensionere simple samlinger både elastisk og elastisk-plastisk
 • Skal kunne beregne snitkraftfordelingen i plane konstruktioner under hensyntagen til samlingernes fleksibilitet
 • Skal kunne dimensionere simple afstivningssystemer herunder fastholdelsen til hovedkonstruktionen

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne vurdere om en bygge- eller anlægskonstruktion er svingningsfølsom
 • Skal kunne vurdere forskellige samlingsmetoders fordele og ulemper under hensyntagen til montage, fordeling af snitkræfter samt deformation og krav til fundamentet
 • Skal kunne anvise forskellige metoder til afstivning af konstruktioner og vurdere forskelle og ulemper

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDynamiske laster, analyse af konstruktionssamlinger og afstivende konstruktionselementer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDynamic Loads, Analysis of Structural Joints and Stabilising Structures
ModulkodeB-BK-D6-22
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet