Projektledelse og økonomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal have viden om økonomiske vilkår inden for branchen
 • Skal have viden om budgettering, bogføring og budgetanalyse
 • Skal have viden om drifts-, og investerings- og finansieringsmæssige kalkuler
 • Skal have viden om generelle projektledelsesmodeller og entreprenørskab
 • Skal have viden om grundlæggende projektplanlægningsværktøjer såsom tids- og ressourceplaner
 • Skal have viden om generelle organisations-, motivations-, kommunikations- og entreprenørskabsteorier
 • Skal have viden om arbejdsmiljø og sikkerhed og sundhed på byggeprojekter

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal kunne anvende sædvanlige metoder til kalkulation af omkostninger i produktionsvirksomheder
 • Skal kunne anvende sædvanlige metoder til vurdering af investeringsfordelagtighed samt til finansieringen af disse aktiviteter
 • Skal kunne forklare almindelige hændelsers bogmæssige posteringer
 • Skal kunne analysere regnskaber og på grundlag heraf vurdere den økonomiske situation
 • Skal kunne argumentere for sædvanlige modeller for motivation, kommunikation og ledelse og anvende modellerne på mindre komplekse cases
 • Skal kunne forklare traditionelle modeller for organisering af bygge- og anlægsprojekter samt mere moderne samarbejdsformer i sådanne projekter
 • Skal kunne udforme relevante tids- og ressourceplaner ud fra principperne bag lean construction
 • Skal kunne forklare begreber og metoder, der bruges i ledelse af arbejdsmiljøarbejdet på en byggeplads
 • Skal kunne vurdere konkrete cases med henblik på deres anvendelse af konkretet arbejdsmiljømæssige redskaber

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal kunne redegøre for projektaktiviteters indvirkning på de økonomiske posteringer samt de styringsmæssige opgaver i projektledelsen
 • Skal kunne redegøre for det økonomiske og ledelsesmæssige rationale i at arbejde aktivt med arbejdsmiljø

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektledelse og økonomi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Management and Economics
ModulkodeB-BK-B6-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet